Fläktar och ljudnivå

Ljudalstring och ljudegenskaper blir alltmer betydelsefulla vid val av fläktar. Följande tumregler sammanfattar detta:
* axialfläktar alstrar vanligen mer ljud än radialfläktar
* radialfläkt med F-hjul alstrar mer ljud än B-hjul
* låga varvtal ger låg ljudnivå
* stora fläktar ger låg ljudnivå